altijdinontwikkeling.nl

Jan de Hoon
Altijd in Ontwikkeling

Advies, Implementatie en Opleidingen in de sport
Van amateur tot professional

Met AIO streeft er naar om iedere sporter, trainer/coach met plezier te laten sporten, trainen/coachen en om daardoor bij te dragen aan zijn ontwikkeling. AIO geeft advies en opleidingen op maat.