partijgemeentebelangen.nl

Waar staat PGB voor?

 • Een leefbaarheidsplan per wijk en kern, voor en door inwoners
 • Meer geld voor onderhoud wegen, paden en groen
 • Eén loket voor alle vragen over zorg en ondersteuning
 • Oisterwijk blijft zelfstandig, Haaren is welkom
 • Overschotten terug naar de inwoners, OZB niet omhoog
 • Eigen budget voor inwonersinitiatieven
 • Heukelom blijft een groene kern
 • Aanpak sluipverkeer Moergestel
 • Meer betaalbare woningen voor jong en oud
 • Minder overlast van de veehouderij
 • Betere ondersteuning voor het verenigingsleven
 • Kosten Tiliander omlaag, Den Boogaard terug naar inwoners
 • Voorbeeldfunctie gemeente bij energiebesparing
 • Actief benaderen van kwetsbare ouderen
 • Maatschappelijk verantwoorde leges